Månadsarkiv: december 2013

Vi önskar alla en God Jul

Efter ett händelserikt år går vi in i jul- och nyårshelg. I och med 2014 går vi in i en ny utvecklingsfas. Det handlar om att nu utveckla en hållbar institution som förhoppningsvis inte ska bidra bara med att utbilda pedagoger till de waldorfpedagogiska verksamheterna, utan också vara med och utveckla waldorfpedagogiken och även ta […]

Läs mer

Förståelse och uthållighet

Ger här uttryck för några korta funderingar kring läsförståelse, uthållighet och meningsfullhet i dessa #pisa-dagar… Det är svårt att inte göra sig tankar kring olika aspekter av den debatt som blossat upp med anledning av #pisarapporten. Frågorna är många och komplexa. Jag vill här ta upp en aspekt med utgångspunkt i den sjunkande läsförståelsen och […]

Läs mer

Möte med utbildningsutskottsledamöter och forskningsseminarium

Idag onsdag hade representanter från Idéburna skolors riksförbund, Montessoriförbundet, Freinet-rörelsen, waldorfförskolorna/skolorna och WLH ett möte med två ledamöter i riksdagens utbildningsutskott (Betty Malmberg, ordf och Michael Svensson, båda M). Mötet kan beskrivas som en uppföljning av det seminarium som hölls i somras i Almedalen. Vi tog upp ett antal frågor som har med just idéburna […]

Läs mer