Anmälningsvillkor vid Waldorflärarhögskolan

Kursstart och information
Innan kursen/utbildningen startar får du alltid information och schema skickat till dig.

Återtagande av anmälan
Om du inte längre vill påbörja en utbildning är det viktigt att du meddelar WLH detta så tidigt som möjligt då studentantalet kan påverka huruvida en kurs/utbildning startar.

Återtagande av anmälan efter kursstart
Om du deltar vid en av våra avgiftsbelagda kurser/fortbildningar och avbryter ditt deltagande i när kursen har startat är du skyldig att erlägga en avgift för den del av utbildningen som du deltagit vid. Oavsett kurs eller utbildning fyller man som student i en ansökan om studieuppehåll när man avbryter studierna så att vi på WLH kan registrera avbrottet korrekt.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avanmäla dig från kursen. Detsamma gäller om tidpunkten för sammankomsterna ändras, på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress, personnummer, samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt studentregister för att sända dig information om kommande verksamhet samt för att kunna fakturera de studenter som läser en avgiftsbelagd kurs. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Personnummer används även för statistik och registrering till CSN. Om du av någon väsentlig anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den administrativa avdelningen på Waldorflärarhögskolan.

Övrigt
Litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår ej i utbildningen utan tillkommer om inget annat anges. Studerar man en avgiftsbelagd kurs får man inget kursintyg förrän avgiften är betalad till fullo.