Ansök

Har utbildningen du söker angivna behörighetskrav, om så endast grundläggande behörighet, ska ansökan kompletteras med intyg/dokument som styrker att kraven uppfylls. Saknar du formell behörighet men har yrkeserfarenhet eller liknande du vill få prövad (så kallad reell kompetens) bifogar du intyg på detta till din ansökan. Intyg kan också skickas antingen till:

kansli@wlh.se

eller till:

Waldorflärarhögskolan (WLH)
Marklandsbacken 11
168 36 BROMMA

Om antalet sökande till en utbildning/kurs överstiger antalet tillgängliga platser lottas platserna ut bland de sökande som är behöriga.


Gör din ansökan nu

Här fyller du i din ansökan till alla våra utbildningar och kurser. Det är viktigt att alla fält fylls i för att du ska kunna registreras korrekt på utbildningen. Skicka också in intyg till oss som styrker din behörighet till utbildningen.  Jag söker härmed till följande utbildning/kurs*
  1:a hand
  2:a hand
  3:a hand

  Om utbildningen/kursen du sökt har angivna behörighetskrav, om så endast grundläggande behörighet, skall intyg som styrker detta bifogas. Bifoga filerna i PDF-format.

  Om du söker till någon av våra avgiftsbelagda kurser/fortbildningar och vill få fakturan skickad till annan mottagare än ovan, fyll i fälten nedan.

  Ja, jag godkänner WLH:s anmälningsvillkor*.

  Läs våra anmälningsvillkor här.

  Innan du trycker på skicka, kontrollera att alla obligatoriska fält (märkta med en stjärna) är ifyllda.