Ansökan till utbildning

Du ansöker till alla våra utbildningar genom att fylla i ansökningsformuläret på vår hemsida (www.wlh.se). Formuläret hittar du i menyn till vänster under rubriken Utbildningar, genom att klicka på Ansök.

Har utbildningen du söker angivna behörighetskrav, om så endast grundläggande behörighet, ska ansökan kompletteras med intyg/dokument som styrker att kraven uppfylls. Saknar du formell behörighet men har yrkeserfarenhet eller liknande du vill få prövad (så kallad reell kompetens) bifogar du intyg på detta till din ansökan. Intyg skickas antingen till:

kansli@wlh.se

eller till:

Waldorflärarhögskolan (WLH)
Marklandsbacken 11
168 36 BROMMA

Om antalet sökande till en utbildning/kurs överstiger antalet tillgängliga platser lottas platserna ut bland de sökande som är behöriga.

För information om hur vi hanterar dina personuppgifter läs: GDPR_info sökande WLH 5 juni