Bloggen

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Gert Biesta, Caroline Bratt och Ruhi Tyson på ENASTE-konferens i Wien.

Om Svenskt Waldorflärarmöte 2021

WLH har dessvärre behövt ställa in Svenskt Waldorflärarmöte 2021 (SWLM 21). Vi kan inte uppfylla de krav som ställs för offentliga sammankomster som gäller tillsvidare på grund av corona-situationen.

WLH har fått en fråga om vi inte skulle kunna genomföra SWLM digitalt i stället för att ställa in det. Det är naturligtvis inte omöjligt att genomföra digitala möten – men jag förklarar här varför vi valt att inte göra det i just det här fallet. Skälen är flera.

En av de aspekter som i utvärderingar av lärarmötena framhålls särskilt är värdet av alla de enskilda möten som uppstår kollegor emellan; mellanrums-samtalen så att säga. Föredragen och arbetsgrupperna blir ett innehåll som kan bidra till de samtalen. Många av deltagarna värdesätter också praktiska workshops/seminariegrupper. Just dessa kvaliteter är inte så lätta att tillgodose med ett digitalt möte.

WLH bedriver för närvarande undervisning både på plats och online. Vi har samlat en del erfarenheter kring vilken typ av undervisning och möten som fungerar bättre eller sämre online. Vi ser att en del av de kvaliteter som har varit särskilt viktiga i samband med SWLM är sådana som uppstår på plats. Vi ser också att det är stor skillnad att nå ut till mindre grupper jämfört med stora grupper. SWLM har haft ett deltagarantal på ca 300–350 personer.

Vi kan också konstatera att det krävs ganska dyr teknik och god teknisk kompetens för att genomföra de digitala mötena om de ska fungera med rimlig kvalitet. Det är resurskrävande både i material och kompetens. SWLM genomförs med så låga avgifter som möjligt och med mycket ideellt arbete. Det är inte självklart att i ett sådant läge kräva att många av de som brukar bära mötet ska lära nytt och om. Det är i så fall något som måste få byggas upp under längre tid.

Vår planerade keynote-speaker var professor Gert Biesta. Vi har verkligen sett fram emot att en av de mest uppmärksammade pedagogiska tänkarna skulle delta i SWLM. Han önskar de möten och samtal med deltagarna som äger rum på plats irl. Det planerade mötet byggde till stor del på hans föredrag och närvaro.

Skälen är alltså flera till varför vi valt att inte erbjuda ett digitalt alternativ denna gång. Vi beklagar verkligen att vi inte kan samlas på det sätt vi hoppades kunna göra. Nu får vi helt enkelt hoppas att det i januari 2022 ska vara möjligt att mötas och tillsammans genomföra SWLM 22.

 

Caroline Bratt

Rektor, WLH

Bloggen

Hans Möller in memoriam

Hans Möller in memoriam

Hans Möller. Foto Jessica Thorell

Hans Möller. Foto Jessica Thorell

Torsdag 21/5, Kristi Himmelsfärdsdagen, gick Hans Möller bort, 95 år gammal.

Hans Möller var en av de lärare som arbetade på Kristofferskolan under pionjäråren, när waldorfpedagogiken fortfarande var ganska ny i Sverige.  Han kom sen av olika skäl att arbeta på Franska skolan i Stockholm några år innan han var med och startade Ellen Key skolan i Spånga. Han skrev böcker, poesi, teaterpjäser, artiklar med mera. Han arbetade också med att utveckla och skriva om waldorfskolans kursplan.

Jag var en av dem som kom att möta Hans under hans år på Franska skolan, där jag i mitten av 70-talet hade honom som klassföreståndare i klass 5 och 6 och sen ytterligare ett par år som ämneslärare i framför allt historia. Att ha Hans som klassföreståndare innebar att vi fick göra saker som nog inte alla klasser gjorde. Han satte upp spel med oss, Himlaspelet ett år, Sagan om Kung Arthur ett annat år och däremellan lite mindre spel som Putte i grammatikskogen. Vi gjorde också ett par klassresor.

Mest minns jag nog ändå framför allt samhällskunskaps- och historieundervisningen. Vi gick i en skola där vi hade läromedel. Men Hans kom alltid in med travar med andra böcker. Han läste högt ur en del av dem, vi fick läsa texter av till exempel Jan-Olof Olsson, Jolo. Vi fick jämföra vad som skrevs av olika författare, ta del av olika perspektiv och källor. Och inte minst så berättade han livfullt och dramatiskt, ibland kanske teatraliskt i sina ämnen. Man kunde på något sätt känna historien i rummet.

Utan att egentligen veta exakt vad som försiggick på föräldramötena anade jag nog att det bland föräldrarna fanns de som hade frågor kring hans sätt att undervisa. Men han rodde det hela i land. Och när jag träffade honom många år senare så mindes han alla elever och deras föräldrar, allas namn och vad de arbetade med, med mera och han talade om alla med stor respekt och värme.

Som barn tänkte jag inte på att Hans var waldorflärare, han var bara en magister som inte gjorde precis som de andra lärarna på Franska skolan. Men som vuxen kom jag ihåg honom och hans koppling till waldorfpedagogik och bestämde mig för att ta reda på mer om waldorfpedagogik.

En klasskamrat bytte från Franska skolan till Kristofferskolan. Hon blev sen waldorflärare. Jag fortsatte i Franska skolan, men valde att, när jag fick barn, utbilda mig till waldorflärare och har sen dess arbetat med waldorfpedagogik som klasslärare och lärarutbildare. Så vi var två i den klassen från Franska skolan som sen har arbetat som waldorflärare.

Det är ju olika om och hur man påverkas av en lärare – barn påverkas också olika av olika lärare. Men jag tänker att Hans Möller var en lärare som kom att få stor betydelse för några av de val jag kom att göra och som har påverkat mitt liv i allra högsta grad och för det är jag honom tacksam.

Jag sänder varma tankar till hans familj.

Caroline Bratt, WLH

Kursplanebild, ur Hans Möllers ”Waldorfskolans kursplan: ett möte mellan yttre och inre verklighet”.

 

Bloggen

WLH ställer in undervisning

WLH ställer in undervisning

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

Mot bakgrund av hur situationen kring covid-19 utvecklat sig de senaste dagarna och den information som regering och folkhälsomyndigheten givit har vi beslutat att alla utbildningstillfällen under till att börja med mars och april är inställda. Det gäller för samtliga grupper.

För studenter gäller att information ges via Itslearning.

Vårt kansli kommer inte att vara bemannat som vanligt tillsvidare. Om ni vill nå oss så ber vi er därför att mejla vårt kansli: kansli@wlh.se så ska vi försöka hjälpa er.

Caroline Bratt

 

Bloggen

Om WLH och corona/covid-19

Om WLH och corona/covid-19

 

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

WLH följer noga den information och de rekommendationer som folkhälsomyndigheten publicerar löpande.

Tillsvidare gäller då att utbildningstillfällena äger rum som vanligt på WLH.

Allmänna rekommendationer

Vi ber alla studenter att

– avstå från kramar och handhälsningar

– tvätta händerna vid ankomst och ofta under dagarna

– om du har några symptom, även lindriga, på sjukdom (särskilt förkylning) så ber vi dig att stanna hemma

Vi påminner också om de allmänna rekommendationerna att undvika att röra ögon, näsa och mun, samt nysa och hosta i armvecket.

Kaffe/te/fika

Vi kommer tillsvidare inte att servera något tilltugg till kaffet/téet. Det är svårt för oss att administrera återbetalningar och vi kommer nästa termin att sänka priset med 100 kr som kompensation. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Övernattning

Vi ber de studenter som övernattar på WLH att ta med lakan och handdukar och sen ta hem dem för tvätt. Lakan och handdukar får alltså inte lämnas på WLH.

 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Vi är måna om att hjälpas åt med att skydda de som är särskilt utsatta, som kroniskt sjuka eller äldre, vid smitta av Covid19. Vi hoppas att alla kan visa hänsyn och förståelse för detta och det extra besvär som det under en tid kan medföra.

Gå gärna in och läs löpande information på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ .

 

Caroline Bratt

Rektor