Bloggen

WLH ställer in undervisning

WLH ställer in undervisning

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

Mot bakgrund av hur situationen kring covid-19 utvecklat sig de senaste dagarna och den information som regering och folkhälsomyndigheten givit har vi beslutat att alla utbildningstillfällen under till att börja med mars och april är inställda. Det gäller för samtliga grupper.

För studenter gäller att information ges via Itslearning.

Vårt kansli kommer inte att vara bemannat som vanligt tillsvidare. Om ni vill nå oss så ber vi er därför att mejla vårt kansli: kansli@wlh.se så ska vi försöka hjälpa er.

Caroline Bratt

 

Bloggen

Om WLH och corona/covid-19

Om WLH och corona/covid-19

 

Med anledning av coronaviruset (covid-19)

WLH följer noga den information och de rekommendationer som folkhälsomyndigheten publicerar löpande.

Tillsvidare gäller då att utbildningstillfällena äger rum som vanligt på WLH.

Allmänna rekommendationer

Vi ber alla studenter att

– avstå från kramar och handhälsningar

– tvätta händerna vid ankomst och ofta under dagarna

– om du har några symptom, även lindriga, på sjukdom (särskilt förkylning) så ber vi dig att stanna hemma

Vi påminner också om de allmänna rekommendationerna att undvika att röra ögon, näsa och mun, samt nysa och hosta i armvecket.

Kaffe/te/fika

Vi kommer tillsvidare inte att servera något tilltugg till kaffet/téet. Det är svårt för oss att administrera återbetalningar och vi kommer nästa termin att sänka priset med 100 kr som kompensation. Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Övernattning

Vi ber de studenter som övernattar på WLH att ta med lakan och handdukar och sen ta hem dem för tvätt. Lakan och handdukar får alltså inte lämnas på WLH.

 

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Vi är måna om att hjälpas åt med att skydda de som är särskilt utsatta, som kroniskt sjuka eller äldre, vid smitta av Covid19. Vi hoppas att alla kan visa hänsyn och förståelse för detta och det extra besvär som det under en tid kan medföra.

Gå gärna in och läs löpande information på https://www.folkhalsomyndigheten.se/ .

 

Caroline Bratt

Rektor

Bloggen

Waldorf 100

Waldorf 100

20-21 september 2019 firar vi att det är 100 år sedan som den första waldorfskolan grundades. Detta firas runt om i världen och även i Sverige. Waldorfskolefederationen står som värd för ett två dagar långt firande på Norra Latin i Stockholm.

Alla är välkomna att komma förbi, lyssna på ett föredrag, ta del av en workshop, besöka utställningen eller bara ta en kopp kaffe. Programmet kan hämtas här:

Waldorf-100_program_02

För den intresserade finns det några kortare filmer som man kan titta på. De hittas här .

Bloggen

Varför behövs det en Waldorflärarutbildning?

Varför behövs det en Waldorflärarutbildning?

Ruhi Tyson

av Ruhi Tyson, lektor vid Stockholms universitet och medarbetare vid WLH

Ibland kan det vara värt att återkomma till de mest grundläggande av alla frågor. I WLH:s fall, varför behövs vi? Skulle det inte räcka med en statlig lärarutbildning, några introducerande seminarieveckor och den litteratur som idag finns om Waldorfskolans kursplan och didaktik? Är Waldorfpedagogiken verkligen så säregen att den kräver en helt egen utbildning? Räcker det inte med påbyggnadsutbildningar?

Det kortaste svaret är ja, praktiskt taget alla länder med Waldorfskolor har också specifika Waldorflärarutbildningar med många saker gemensamt trots ländernas ofta väldigt olika skolsystem. Om det inte behövdes en specifik Waldorflärarutbildning så borde, efter 100 år, någon sorts internationell debatt om detta gå att finna. Jag har i alla fall inte snubblat över någon.

Givetvis överlappar Waldorflärarutbildningen och den vanliga lärarutbildningen, annars hade samarbetet mellan WLH och den gamla lärarhögskolan inte varit möjligt. Waldorfpedagogiken är i grund och botten en bildningsorienterad pedagogik och har därför många beröringspunkter med andra pedagogiska traditioner och, inte minst, med det lärare i alla skolsammanhang gör när de undervisar bildningsorienterat.

Den grundläggande orsaken till varför en särskild Waldorflärarutbildning behövs är inte undervisning i den pedagogiska filosofin (den kan man till stor del läsa sig till) även om den förstås är väldigt viktig. Det är istället introduktionen och övningen i den specifika didaktiken och metoden där en långtgående integration av estetiska och praktiska lärprocesser präglar i stort sett all undervisning. Detta kräver övning precis som vilket annat hantverk som helst och som de flesta vet, ett hantverk lär man sig i en verkstad tillsammans med andra hantverkare. Man kunde förstås argumentera för att lärarutbildningen generellt borde vara mer skolintegrerad men det är en annan och större fråga som inte direkt berör värdet av just WLH.

Det finns också några andra orsaker som jag betraktar som minst lika viktiga som vården av den didaktiska och metodiska traditionen.

En viktig orsak är den fortsatta utvecklingen av Waldorfpedagogiken. Skolor har idag sällan de resurser, framför allt i form av tid, som krävs för att bedriva undervisningsutveckling på bredare front. WLH:s uppgift är inte bara att förmedla och förvalta en given tradition men också att utveckla didaktiken och metodiken vidare, att förnya den. Ett lärosäte, gärna i samarbete med intresserade skolor, har här en funktion som är svår att ersätta. Risken för pedagogisk stagnation är betydligt större om den enda waldorfspecifika utbildning som finns är mindre seminarier och litteraturstudier.

En annan viktig orsak är Waldorfpedagogikens betydelse för den svenska skolrörelsen som helhet. WLH förvaltar inte enbart en praktik i utbildningen av lärare för Waldorfskolor utan också, åtminstone potentiellt, en praktik som på många sätt är värdefull för andra att ta del av. Givetvis har inte Waldorfskolorna och WLH sista ordet i exempelvis integrationen av estetiska och praktiska lärprocesser i all undervisning men vi erbjuder en 100-årig tradition att ta del av. Den svenska skolan skulle bli fattigare om alla idéburna alternativpedagogiska rörelser försvann. På samma sätt skulle den svenska lärarutbildningen bli fattigare om den, mig veterligen, enda alternativa lärarutbildningsformen försvann. Det vore snarare önskvärt att också de andra idéburna alternativpedagogikerna, som Montessori och Freinet, erbjöds möjligheten att utveckla sina egna lärarutbildningar, kanske till och med inom ramarna för en brett anlagd Idéburen lärarhögskola där WLH utgjorde en del.

Det behövs inte mindre mångfald utan mer!

 

Bloggen

Information till dig som prenumererar på WLH:s blogg.

Information till dig som prenumererar på WLH:s blogg.

Information till dig som prenumererar på WLH:s blogg

Du som prenumererar på WLH:s blogg lämnar personuppgifter som omfattas av Dataskyddsförordningens regler, som börjar gälla 25/5 2018.

 

WLH behandlar dina personuppgifter i sin verksamhet för följande ändamål:

• Utskick med information till dig om ny text på WLH:s blogg.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte behandla dina personuppgifter för något annat syfte än ovanstående. Dina uppgifter har vi fått direkt från dig. Du kan alltid välja att avregistrera dig.

Har du frågor är du välkommen att höra av till kansli@wlh.se

/Caroline Bratt, rektor