CSN

Studerande på WLH:s utbildningar har möjlighet att ansöka om studiebidrag, studielån och merkostnadslån från CSN. Studerande på våra deltidsutbildningar kan ansöka om studiemedel för studier på 50%. Om en studieförsäkran efterfrågas av CSN kan en sådan tidigast stämplas och skrivas under av WLH:s kansli på terminens första dag.

WLH:s utbildningar räknas som övrig eftergymnasial utbildning och ger inga högskolepoäng. På CSN:s hemsida (www.csn.se) hittar man informationen som gäller för WLH:s utbildningar och studenter under rubriken: Studerande yrkeshögskola, övriga utbildningar.

Datumen för terminerna som du behöver för din ansökan om studiemedel är följande:

Läsårsdata 2018 – 2019
HT 20/8 2018 – 13/1 2019
VT 14/1 2019 – 19/6 2019

Läsårsdata 2019 – 2020
HT 19/8 2019 – 12/1 2020
VT 13/1 2020 – 18/6 2020

WLH registrerar alla studenter terminernas första dag. Efter avslutad termin rapporteras de studerandes studieresultat till CSN. Studieresultatet är huruvida studenten har studerat i takt med studieplanen, och därför ej har någon kvarstående rest från terminen, eller inte. Om man ej har studerat i takt med studieplanen kommer detta att påverka ens möjligheter att få fortsatt CSN för sina studier.

För mer information om CSN:s regler kring, och ansökan om, studiemedel hänvisar vi till CSN:s hemsida (www.csn.se).