Bloggen

Informationsbrev från WLH nov 2013

Informationsbrev från WLH nov 2013

Inga kungar här.

Det har hunnit gå ungefär två månader sen regeringen i september meddelade att man har avsatt offentliga medel för waldorfförskollärar- och waldorflärarutbildningar. Nu vet vi mer om vad detta beslut innebär och det är detta vi vill informera om här.

 • Den summa som har avsatts kommer att utbetalas per helårsstudent. Man räknar antal studenter genom räkna om dem till s.k. helårsstudenter.
 • ”Taket” är 10 miljoner kr/årligen och motsvarar ca 140 helårsstudenter (se nedan).
 • De utbildningar/kurser som bärs av offentliga medel ska vara avgiftsfria.
 • WLH får vid sidan om avgiftsfria utbildningar/kurser bedriva avgiftsbelagda kurser. Detta kan vara aktuellt när vi når upp till vårt tak, men också för mindre fortbildningar, samt förskolechefsutbildning som inte självklart betraktas som förskollärar/lärarutbildning.
 • WLH står under statlig tillsyn. Tillsynsmyndighet är Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
 • Det måste finnas mycket dokumentation på plats – det gäller bl a programöversikter, studieordningar, kursplaner, kvalitetssäkringssystem, policydokument mm.
 • WLH står som ansvarig för de utbildningar som bärs av den offentliga finansieringen och finansiering går till/via WLH.
 • WLH för samtal med Waldorfseminariet i Göteborg för att möjliggöra avgiftsfinansierade utbildningar även där.

 

För att komma upp i den summa som är avsatt måste vi alltså ha totalt 140 helårsstudenter. Det motsvarar idag ca 350 studenter. När WLH hade som mest studenter låg vi på ungefär det antalet. Idag har vi ca 180 studenter vilket motsvarar 80 helårsstudenter. Det här betyder att verksamheterna nu måste se över vilka medarbetare som har ofullständiga utbildningar och se till att sända dessa på utbildning. Vi kommer inte att få mer gynnsamma villkor än så här. Det måste vi ta vara på!

Nu är det viktigt att verksamheterna formulerar sina fortbildningsbehov. Vi kommer inte att kunna tillgodose allt med en gång, utan det måste finnas en fortbildningsplan som bygger på prioriteringar, behov och samråd med verksamheterna.

På WLH arbetar vi nu med att efter några mycket resursknappa år bygga upp en hållbar utbildningsinstitution. Det låter sig inte göras med raska kliv, utan görs stegvis. Vi måste samtidigt som vi ser till att säkra studentunderlaget också utveckla och skriva fram olika delar av verksamheten. Man kan säga att vi har givits möjlighet att skapa en institution som håller en kvalitet som gör att den vid en granskning inom några år kommer att kunna få fortsatt stöd.

Vi har nu enbart deltidsutbildningar men vill på sikt även kunna erbjuda heltidsutbildningar. Vilka utbildningar som kan starta kommer förstås också att bero på antal sökande. Här följer en lista på de grundutbildningar vi avser att starta de två närmsta åren:

HT 14

 • Förskollärare, deltid
 • Klasslärare, deltid
 • Klasslärare, heltid
 • Lärare med inriktning mot fritidshem, deltid
 • Påbyggnad ämneslärare, deltid
 • Eurytmilärarutbildning

 

HT15

 • Förskollärare, deltid
 • Förskollärare, heltid
 • Klasslärare, deltid
 • Klasslärare, heltid
 • Lärare med inriktning mot fritidshem, deltid
 • Påbyggnad ämneslärare, deltid

 

Till detta kommer fortbildningar som ännu inte är klara. Det finns också frågor att lösa kring musik- och idrottslärarutbildningar.

Utöver finansieringsbeslutet har vi också fått besked om behörigheten för waldorfförskollärare och waldorffritidspedagoger. Det har nu lagts fram ett lagförslag som ska ge dessa två grupper behörighet för waldorfpedagogisk verksamhet. Om allt går som planerat kommer de nya reglerna att träda i kraft 1/7 2014.

På WLH arbetar vi nu med att successivt utveckla utbildningarna. Vi har intentionen att utbildningarna ska hålla en akademisk nivå och naturligtvis att de ska leda till att man efter sin utbildning ska ha en god grund att stå på i sitt arbete som waldorfpedagog. Förskollärar- och lärarutbildningar ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därtill kommer att vi vill att den ska bygga på konst och en människo- och kunskapssyn som springer ur antroposofi.

Inga kungar här.

Inga kungar här.

Vi passar också på att lägga upp en bild gjord av Ivar Heckscher – ett broderi med namnet Inga kungar här. Den finns sen idag på WLH. Tack Ivar!

 

Caroline Bratt, rektor                                         Göran Sjölin, ordförande i stiftelsen