Medarbetare

Ledning

Caroline Bratt
Rektor
08-50585880
caroline.bratt@wlh.se
Twitter: @BrattCaroline

Britta Drakenberg
Ordförande i Stiftelsen Waldorflärarhögskolan

ordforande@wlh.se

Kansli och administration

Lena Bergquist
Informations- och kansliansvarig
08-50585880
lena.bergquist@wlh.se

Utbildning

Johan Green
Utbildningsansvarig, klasslärarprogrammet
08-50585880
johan.green@wlh.se

Johanna Hellsten
Utbildningsansvarig, förskollärarprogrammet
08-50585889
johanna.hellsten@wlh.se

Åsa Månsson
Utbildningsansvarig, klasslärarprogrammet
08-50585889
asa.mansson@wlh.se

Leif Tjärnstig
Utbildningsansvarig, ämneslärarprogrammet
leif.tjarnstig@wlh.se

Ruhi Tyson
Utbildningsansvarig, fritidslärarprogrammet
ruhi.tyson@wlh.se

Eva-Lotta Andersson
Fritidslärarprogrammet
eva-lotta.andersson@wlh.se

Maria Eloranta
Klasslärarprogrammet
maria.eloranta@wlh.se

Anna-Lena Gogolos
Förskollärarprogrammet
annalena.gogolos@wlh.se

Sabine Hadwiger
Förskollärarprogrammet
sabine.hadwiger@wlh.se

Brighida Lundholm
Utbildningsansvarig, förskollärarprogrammet
08-50585889
brighida.lundholm@wlh.se

Gudrun Andersson
Kursansvarig, bild
gudrun.andersson@wlh.se

Camilla de Nobrega
Fritidslärarutbildningen
camilla.denobrega@wlh.se

Evalotta Stoyanova Sandberg
Förskollärarutbildningen
evalotta.sandberg@wlh.se

Olof Andersson
Kursansvarig, musik
olof.andersson@wlh.se