Bloggen

Remissyttrande En tioårig skola

Remissyttrande En tioårig skola

WLH, Waldorfskolefederationen och Riksföreningen waldorfförskolornas samråd har skrivit ett remissyttrande till SOU 2021:33, En tioårig grundskola.

Remissyttrandet kan laddas ned: remissyttrande 2021_33 WLH RWS WSF

Vi har tidigare förordat obligatorisk förskoleklass framför tidigarelagd årskurs 1. Men i och med januariöverenskommelsen blev det klart att årskurs 1 ska tidigareläggas. Denna utredning handlar om hur, och inte om, reformen ska genomföras.