Ämneslärare

Påbyggnadsutbildning – Deltid

I ämneslärarutbildningen får du som har ämnesbehörighet waldorfpedagogisk behörighet för undervisning på högstadium och/eller gymnasium. Utbildningen erbjuder varierade undervisningssätt där du får ta del av praktiska, teoretiska och konstnärliga inslag. Här kommer du i kontakt med aktiva waldorflärares erfarenheter och kunskaper och får ta del av forskning inom pedagogik och waldorfpedagogik.

Studierna syftar till att du som student skall utveckla dina förmågor att tillsammans med teori och praktik kring lärande och lärandeprocesser omsätta ämneskunskaper till didaktiska kunskaper och färdigheter lämpliga för waldorfskolans högre klasser.

Programmet bygger på två ben: forskningsbaserad empirisk och teoretisk kunskap och en tradition av praktisk beprövad erfarenhet. Som student på utbildningen får du en gedigen kunskap om barn och deras utveckling samt goda möjligheter att utveckla din kompetens inom klassrummet.

Översikt

Utbildningen till ämneslärare erbjuds i följande upplägg:

Upplägg deltid: Deltidsstudier under 2 år (50% studietakt). Under utbildningen har studenterna platsförlagd undervisning i WLH:s lokaler i Bromma under 2 modulveckor per termin (á 5 dagar vardera) samt ett undervisningstillfälle från fredag-lördag per termin, mellan modulveckorna. Under första läsåret tillkommer en modulvecka (5 dagar).

Behörighetskraven för grundutbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap 1 och Samhällskunskap 1 plus ämnesbehörighet i önskade undervisningsämnen. Du kan läsa mer om behörighetsreglerna i följande PDF: Behörighetskrav för ämneslärarutbildningen

För att en sökande ska kunna erbjudas plats måste hen vara behörig för utbildningen. Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

Sista ansökningsdag: Senast 30 april våren innan utbildningsstarten. Nästa ämneslärargrupp är planerad att starta ht 2018.

En avslutad ämneslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta som ämneslärare på waldorfskolans högstadium och gymnasium samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation. Information om waldorflärarlegitimationen samt ansökningsblankett hittar ni genom att klicka här.

 

Innehåll

Den studerande ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om och förståelse för grunderna inom waldorfpedagogiken, kunskap om waldorfskolans tolvåriga kursplan, waldorfskolans metoder och didaktik samt ett waldorfpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande. Studenten ska, genom arbetet med olika konstnärliga och praktiska kunskapsformer, utveckla förmågan att utveckla didaktiken inom det egna ämnesområdet.

Studierna syftar även till att den studerande utvecklar sin lärarkompetens och sitt professionella förhållningssätt genom en fördjupning av värdegrund och människosyn. Den studerande ska också tillägna sig kunskaper om och erfarenheter av den pedagogiska forskningens möjligheter att utveckla skolan och undervisningsmetoderna.

Utbildningen består av två delar, en allmändidaktisk del och en ämnesdidaktisk del. Varje del består i sin tur av tre kurser. Under undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor som delar dina ämnen, kollegor som har läst andra ämnen och personer med anknytning till waldorfskolor runt om hela landet. Mellan undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet till samarbete och praktik på skola (VFU).