Klasslärare

Grundutbildning – Deltid

En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans årskurs 1-8. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller ämnesteori, didaktik och metod. Programmet betonar akademisk bredd och en integration av teori, konst och pedagogisk praktik. Detta innebär att du som student utöver ämnesteori också kommer att få öva sig inom till exempel musik, teckning, målning, modellering, eurytmi och talgestaltning. Det läggs stor vikt vid de estetiskpraktiska lärprocesserna.

 

Översikt

Utbildningen till klasslärare erbjuds i följande två upplägg:

Grundutbildning, upplägg deltid: Deltidsstudier under 5 år (60% studietakt). Den platsförlagda delen av utbildningen (undervisningen) äger rum i WLH:s lokaler i Bromma under 2 modulveckor per hösttermin (á 5 dagar vardera), 3 modulveckor per vårtermin samt ett undervisningstillfälle från fredag-lördag per termin, mellan modulveckorna.

Påbyggnadsutbildning, upplägg deltid: Deltidsstudier under 3 år (60% studietakt). För dig som har en statlig grundlärarutbildning finns det en påbyggnadsutbildning som ger dig klasslärarbehörighet för waldorfskola Den platsförlagda delen av utbildningen (undervisningen) äger rum i WLH:s lokaler i Bromma under 2 modulveckor per hösttermin (á 5 dagar vardera), 3 modulveckor per vårtermin samt ett undervisningstillfälle från fredag-lördag per termin, mellan modulveckorna.

Behörighetskraven för grundutbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska 2, Matematik 2, Naturkunskap 1 och Samhällskunskap 1. För påbyggnadsutbildningen krävs en statlig lärarlegitimation.

Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

Sista ansökningsdag: 30 april våren innan utbildningsstarten. En ny klasslärargrupp är planerad att starta ht 2018.

En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans årskurs 1-8 samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation. Information om waldorflärarlegitimationen samt ansökningsblankett: klicka här.

 

Innehåll

Utbildningen till klasslärare fokuserar på områden läraren behöver för sin yrkesutövning, som ämneskompetens, engagemang, social och mänsklig förståelse, kreativitet och ledaregenskaper. Genom teoretiska studier, konstnärliga övningar, didaktik och praktik ger utbildningen en god grund för läraryrkets många uppgifter. Förberedelse, praktik och konst ger studenterna ökad självkännedom samt bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling.

Programmet är uppdelat på sju ämnesdidaktiska delkurser, en utbildningsvetenskaplig kärna, en kurs i forskning i och om skolan som innehåller praktik, auskultation och ett fördjupningsarbete samt arbetsplatsförlagda utbildningsmoment. De ämnesdidaktiska delkurserna har fokus på ämneskunskaper och den för waldorfskolan karaktäristiska ämnesdidaktiken, med utgångspunkt i waldorfskolans kursplan och Lgr 11.

På deltidsutbildningen är verksamhetsförlagda utbildningsmoment en central del då den studerande relaterar sina teoretiska kunskaper till skolans vardag samt övar förmågor som är viktiga i rollen som lärare. Den studerande får möjlighet att reflektera, kommunicera och utveckla sin undervisningsförmåga.

Läs mer om utbildningen i den bifogade programöversikten: Programöversikt för Grundutbildning till klasslärare