Kurser – Allmän information

WLH erbjuder waldorfskolor och förskolor att skräddarsy kurser och fortbildningar efter behov. Välkommen att kontakta oss via kansli@wlh.se eller på 08-50 58 58 80 för att diskutera lämpligt upplägg och innehåll. WLHs fristående kurser och fortbildningar är avgiftsfinansierade och priset bestäms i förhållande till kursens längd och utformning.

För mer information se vår folder: Föreläsningar och workshops Waldorflärarhögskolan 2019/20

För mer information om de avgiftsfria utbildningsprogram som WLH erbjuder läsåret 2022/23, se vår broschyr: WLH utbildningar 2023/24