Ordkraft – kurs i berättande

Ordkraft är en praktisk fortbildningskurs i berättande som riktar sig till lärare.

Den narrativa undervisningsmetoden (berättandet) är karaktäristisk för waldorfskolan och ett av lärarnas viktigaste verktyg. Vi erbjuder en praktisk kurs för både klasslärare, ämneslärare och fritidslärare, som vill börja berätta mera, eller hitta nya djup och uttryck i sitt berättande. I berättarverkstaden arbetar vi med rösten, andningen, gester, kroppshållning, rumsmedvetande, minnestekniker med mera. Vi botaniserar i olika slags berättelser och kursdeltagarna får tillgång till en skatt av berättelser som passar för olika tillfällen, åldrar och lektioner.

En röst från en tidigare kursdeltagare:
Tack för alla övningar som så kravlöst, accepterande men ändå medvetet och professionellt skapar trygghet och ger deltagarna färdigheter som gör att berättandet får en djupare dimension. Jag kan! Jag vågar!

Kursansvariga och lärare är verksamma berättare och pedagoger med lång och mångsidig erfarenhet:
Hélène Bohman Blomqvist, Sigrid Ogland och Maria Eloranta.

Ordkraft