Ordkraft – kurs i berättande

Ordkraft är en praktisk fortbildningskurs i berättande som riktar sig till lärare.
 
Den narrativa undervisningsmetoden (berättandet) är karaktäristisk för waldorfskolan och ett av lärarnas viktigaste verktyg. Vi erbjuder en praktisk kurs för både klasslärare och ämnes­lärare, som vill börja berätta mera, eller hitta nya djup och uttryck i sitt berättande. I berättarverkstaden arbetar vi med rösten, andningen, gester, kroppshållning, rumsmedvetande, minnes­tekniker med mera. Vi botaniserar i olika slags berättelser och kursdeltagarna får tillgång till en skatt av berättelser som ­passar för olika tillfällen, åldrar och ­lektioner.
Upplägg: Fyra dagar fördelade över tre tillfällen; 6/10 2018, 23-24/2 2019 samt 4/5 2019.
Plats: WLH i Bromma.
Anmälan senast 31/8 2018 via hemsidans ansökningsformulär.
En röst från en tidigare kurs­deltagare:
Tack för alla övningar som så kravlöst, accepterande men ändå medvetet och professionellt skapar trygghet och ger deltagarna färdig­heter som gör att berättandet får en djupare dimension. Jag kan! Jag vågar!
Kursansvariga och lärare är verksamma berättare och pedagoger med lång och mångsidig erfarenhet:
Hélène Bohman Blomqvist, Sigrid Ogland och Maria Eloranta.

Ordkraft