Varför välja WLH?

WLH är en unik högskola. Vi erbjuder beprövade, praxisnära utbildningar för den som vill arbeta som  fritidslärare, förskollärare, klasslärare eller ämneslärare i waldorfförskola/skola.

Våra lokaler, byggda 2002, är byggda för utbildningar både när det gäller design och material. Färg, form och funktionalitet bidrar till en studiemiljö som främjar såväl lärande som trevnad. WLH är dessutom strategiskt placerat med förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium som närmaste grannar.

Att WLH är en liten högskola (ca 290 studenter) bidrar till ökad känsla av närhet och möjlighet till samråd mellan medarbetare och studenter. Personlig och nära kontakt med lärare är en självklarhet för oss, och vi vill att våra studenter ska känna sig sedda och respekterade.

En viktig aspekt inom waldorfpedagogik är integrationen av teori, konst och hantverk. Detta kännetecknar även våra förskollärar- och lärarutbildningar. Detta bidrar till såväl bredd som fördjupning. WLH:s ambition är också att på så sätt inte bara att stärka utbildningen utan även att studenten ska ges möjlighet till en personlig bildning och utveckling.

Många av de som undervisar på WLH har lång egen erfarenhet av att vara lärare på waldorfförskolor och skolor. Flera har genomgått en akademisk fortbildning. Vi bjuder också regelbundet in gästlärare från andra lärosäten. WLH eftersträvar att utbildningarna håller god vetenskaplig och konstnärlig nivå samt praxisorienterad förankring.

Ett primärt mål för oss är att utbilda högt kvalificerade lärare och förskollärare till waldorfskolor och -förskolor i hela Sverige. WLH är för närvarande den enda utbildningsinstitutionen i landet som erbjuder waldorfpedagogiska utbildningar till skolans alla stadier. För att upprätthålla en hög kvalitet på våra utbildningar, och för att bidra till pedagogisk utveckling, är det också WLH:s mål att vara en nyckelspelare i nätverk för waldorfpedagogisk forskning. År 2008 grundade WLH tillsammans med Steinerhøyskolen i Norge och Snellmanhögskolan i Finland NORENSE (Nordic research Network for Steiner Education). Waldorfförskolor och -skolor stödjer NORENSE finansiellt och bidrar på så sätt till konkreta forskningsprojekt i waldorfpedagogik. Som medlem i ENASTE (European Network for Academic Steiner Teacher Education) deltar WLH även i ett europeiskt nätverksarbete.