Waldorflärarlegitimation

Inom det kommunala skolväsendet har man infört krav på  statlig lärarlegitimation. Waldorfförskolorna/skolorna är undantagna från detta krav. Dock gäller då krav på waldorfförskollärar/lärarutbildning. Många lärare har frågor som handlar om behörighet, legitimation, vilka utbildningar som behövs för att få arbeta i waldorfförskola/skola, hur de utbildningar man har ska kompletteras mm. Det finns ett behov att definiera vad som är en godkänd waldorfförskollärar/lärarutbildning och därmed omfattas av det lagstadgade undantaget. Det är också viktigt att i olika sammanhang trycka på betydelsen av waldorfpedagogisk kompetens i waldorfverksamheterna. Det skulle också innebära att man som förskola/skola inför föräldrar kan säga att på vår skola har x% av lärarna waldorfförskollärar- eller waldorflärarlegitimation.

WLH utfärdar därför, i samarbete med Waldorfseminariet i Göteborg, Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd sen vårterminen 2012 Waldorflärarlegitimation. År 2017 avslutade Waldorfseminariet i Göteborg sin verksamhet.

För information om personuppgiftshantering klicka på följande länk: GDPR_info waldorflegitimation.