Förskollärare

Bakgrund

Inom det kommunala skolväsendet har man infört krav på lärarlegitimation. Waldorfförskollärare är undantagna från detta krav[1].

Många förskollärare har frågor som handlar om behörighet, legitimation, vilka utbildningar som behövs för att få arbeta i waldorfskola, hur de utbildningar man har ska kompletteras mm. Skolinspektionen och andra myndigheter vänder sig till WLH med frågor om hur man ska se på de olika utbildningar som de möter i samband med inspektioner på waldorfförskolor. Det finns ett behov att definiera vad som är en godkänd waldorfförskollärarutbildning och därmed omfattas av undantaget. Det är också viktigt att i olika sammanhang trycka på betydelsen av waldorfpedagogisk kompetens i waldorfverksamheterna. Det skulle också innebära att man som förskola inför föräldrar kan säga att på vår förskola har x% av förskollärarna waldorfförskollärarlegitimation.

WLH utfärdar därför, i samarbete med Waldorfseminariet i Göteborg och Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd (RWS) från och med vårterminen 2012 Waldorfförskollärarlegitimation. Detta gör det tydligare att vi som waldorfpedagogisk rörelse anser att det är viktigt med waldorfpedagogisk utbildning och bidrar samtidigt till att göra det lättare för myndigheter att bedöma dessa utbildningar. Waldorfförskollärarlegitimationen ska ses om en markering och kvalitetssäkring för waldorfförskolorna. År 2017 avslutade Waldorfseminariet i Göteborg sin verksamhet.

En del förskollärare kan naturligtvis komma att ha både waldorfförskollärarlegitimation och statlig förskollärarlegitimation.

[1] Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (SFS 2011:326)

 

Vad krävs?

För att kunna få en Waldorfförskollärarlegitimation måste man ha en waldorfförskollärarutbildning. Dessa utbildningar kan vara svenska eller utländska. Om intygen är på ett annat språk än svenska eller engelska behöver en översättning av dessa skickas med. Exempel på utbildningar som berättigar till legitimation är:

  • Waldorfförskollärarutbildning vid Skillebyholm
  • Waldorfförskollärarutbildning vid Rudolf Steiner förskoleseminariet
  • Förskollärarutbildningen vid Waldorfseminariet i Göteborg
  • Förskollärarutbildning/BA-examen från Rudolf Steinerhøyskolen i Norge
  • Förskollärarutbildningen med waldorfinriktning vid Stockholm Universitet

 

Ansökan

Ansökningsblankett laddas ned (se nedan) och sänds till WLH. Följande dokument ska bifogas ansökningsblanketten: Kopior av utbildningsbevis, diplom eller examina.

Ansökan insändes till:

Waldorflärarhögskolan
Marklandsbacken 11
168 36 Bromma

De flesta ansökningar kommer att handläggas vid WLH. I det fall det finns frågor kring en ansökan kommer den att behandlas av en grupp bestående av en person från respektive verksamhet.

 

Waldorfförskollärarlegitimationens utformning

Waldorfförskollärarlegitimationen har de tre institutionernas/organisationernas loggor. Du kan finna ett exempel på en waldorfförskollärarlegitimation nedan.

 

Waldorfförskollärarlegitimationens betydelse

Waldorfförskollärarlegitimationen ska ses som ett sätt att kvalitetssäkra waldorfförskolorna och visa på betydelsen av waldorfpedagogisk utbildning. Det innebär också att det blir tydligare vilka utbildningar som vi som waldorfpedagogisk rörelse anser relevanta och adekvata.

 

Överklagan av beslut

Överklagande av beslut kan göras till en överklagandenämnd som består av en styrelseledamot från respektive institution/organisation. Överklagan postas till WLH för vidare handläggning.

 

För mer information kontakta WLH på telefon 08-50 58 58 80.

 

Ansökningsblankett för Waldorfförskollärarlegitimation – PDF

Exempel på en Waldorfförskollärarlegitimation – PDF

Information om hantering av personuppgifter: GDPR_info waldorflegitimation