Månadsarkiv: oktober 2014

Seminarium med Tiden om ”Skolan ur krisen”

Den 15/10 deltog WLH med två medarbetare på ett seminarium med titeln ”Skolan ut ur krisen” arrangerat av tankesmedjan Tiden (s). En forskarantologi med samma titel släpptes i samband med seminariet, och med tanke på de skolpolitiska utfästelser som de båda nya regeringspartierna just gjort kan man väl säga att det låg en viss förväntan […]

Läs mer

WLH på NU2014

NU2014 är en konferens för de som arbetar med högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Konferensen anordnades i år av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En av sponsorerna är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Den övergripande rubriken för årets konferens var Lärande kulturer. Under denna rubrik samlades sex mer preciserade teman: Pedagogiskt ledarskap, […]

Läs mer