Bloggen

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier vid WLH

Här följer information till dig som efter studieuppehåll vill återuppta studier vid WLH.

Först beskrivs situationen för studenter som påbörjat sina studier före 2014, därefter för studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare.

 

Studenter som påbörjat studier före 2014

Det har funnits olika utbildningar till waldorfförskollärare och waldorflärare under årens lopp. En del av de som studenter som påbörjat studier vid till exempel Rudolf Steinerhögskolan i Järna, Wärsta gårds förskollärarutbildning, Balderseminariet, Kristofferseminariet eller vid någon annan av de utbildningar som funnits har vid något tillfälle avbrutit sina studier och tagit studieuppehåll. Vill man återuppta sina studier är man välkommen att höra av sig till WLH.

Det är ganska vanligt att det enda som kvarstår är examensarbetet. Man måste då kontakta WLH. Detta bör man göra innan man skrivit alltför mycket. Sannolikheten är annars stor att man får göra om onödigt mycket. Genom att tala med oss först kan man få aktuella instruktioner och hjälp.

Om du vill återuppta studierna/avsluta din påbörjade utbildning gäller följande:

Som student måste man till att börja med registrera sig. Det gör man genom att ansöka till utbildningen via WLH:s hemsida. I rutan för övriga upplysningar skriver man att man har studerat tidigare och nu vill återuppta studierna. Lägg gärna till när och var du studerade och ungefär vad du tror att du har kvar.

Om det är bara examensarbetet som kvarstår så gäller att man nu måste göra det utifrån den kursplan som gäller idag. För de flesta innebär det att arbetet kommer att vara annorlunda jämfört med hur det såg ut då man studerade tidigare. För att underlätta för studenter i den här situationen har vi ibland ordnat speciella uppsats-workshops för att man ska kunna komma igång med arbetet. Då går vi igenom arbetets utformning, struktur, metod och inte minst hur man väljer tema.

Har man ytterligare rester så gör vi en bedömning av vilka kurser/kursmoment man måste delta i för att man så småningom ska kunna få sitt utbildningsbevis. Vi gör sen en individuell studieplan.

 

Studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare

För studenter som påbörjat sina studier efter 2014 gäller att om man tagit studieuppehåll så måste man höra av sig till WLH senast inom 10 år. Annars skrivs man ut ur utbildningen och kan inte garanteras att man kan tillgodoräkna sig tidigare kurser.

/Caroline Bratt