Arkiv

Forskningsöversikter waldorfpedagogik

Det bedrivs naturligtvis forskning som på olika sätt är relevant för alla som arbetar med waldorfpedagogik. Samtidigt önskar vi att det bedrivs mer forskning också på och om waldorfpedagogik. Men en del är gjort och nu har Ruhi Tyson vid WLH sammanställt två forskningsöversikter: Waldorfpedagogik – en översikt av teoretiskt orienterad forskning Waldorfpedagogik – en […]

Läs mer

En glimt från waldorfförskollärarutbildningen

En liten inblick i praktiken på WLH:s förskollärarutbildning av Ruhi Tyson   Strax innan jul stöptes det ljus på WLH:s förskollärarutbildning. Det låter kanske som det inte finns så mycket mer att berätta än det: vi stöpte ljus, det var mysigt, julstämning i lärarutbildningen!! Men det finns mer att säga än så.   För det […]

Läs mer

Förtroende och misstänksamhet: hermeneutikens två gester

Förtroende och misstänksamhet: hermeneutikens två gester Av Ruhi Tyson   Paul Ricoeur, en av 1900-talets stora filosofer, skilde mellan två sorters hermeneutik, dvs. sätt att läsa och tolka något (egentligen vad som helst, men framför allt texter och erfarenheter, metaforiskt sett kan man betrakta allt som en ”text”). En förtroendets läsning där man försöker att […]

Läs mer

Birgitta Carlgren In memorian

Birgitta Carlgren gick bort i maj 2021. Det har tyvärr dröjt ända till nu innan det kommer minnesord: Birgitta Carlgren In memoriam Birgitta Carlgren (22/7 1928 – 8/5 2021) Birgitta Carlgren, som föddes i Stockholm 1928, visste tidigt, redan i småskolan, att hon ville blir lärare. Efter ett besök på Viggbyholmskolan visste hon också att […]

Läs mer

Remissyttrande till Promemorian U2021/03373 Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Remissyttrande till Promemorian U2021/03373, Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare I slutet på oktober sände WLH, WSF och RWS in ett remissyttrande till den så kallade professionsutredningen. För den intresserade finns det att läsa genom att klicka på länken: Remissyttrande U2021_03373_WLH_WSF_RWS. Caroline Bratt, rektor WLH

Läs mer