Bloggen

Behörighet i waldorfförskola/skola

Behörighet i waldorfförskola/skola

Behörighet och legitimation i waldorfförskola/skola

Det har nu gått några veckor sen vi fick besked om att regeringen beslutat avsätta 10 milj kr till waldorfförskollärar/lärarutbildningarna. Vi har ännu inte hört mer och väntar fortsatt på att bli inbjudna till utbildningsdepartementet.

Några av de frågor vi regelbundet får gäller behörighet och legitimation. Jag tänker här kort beskriva vad som gäller för närvarande.

Förskollärare med waldorfförskollärarutbildning är inte behöriga för arbete i waldorffförskola om inte en enskild kommun beslutar annorlunda. Utbildningsdepartementet arbetar med att föreslå en lagändring på den här punkten. Förhoppningsvis ska behörighetsfrågan vara löst i mitten på 2014. Detsamma gäller fritidspedagoger.

Klasslärare med waldorflärarutbildning är enligt lag behöriga att arbeta i waldorfskola. Man är behörig att arbeta i de årskurser och ämnen man är utbildad för. Man har också rätt att sätta betyg. Det innebär för klasslärarnas del att man har en bred behörighet. Man är inte berättigad till statlig lärarlegitimation och därmed inte behörig att arbeta i en skola som inte är waldorfpedagogisk.

Ett undantag från detta gäller för de studenter som gick den utbildning som WLH bedrev i samarbete med LHS/SU. Dessa studenter har akademisk examen och är behöriga i alla skolformer. De är också berättigade till statlig lärarlegitimation.

Ämneslärare måste till att börja med ha ämneskompetens. Till detta gäller att en lärare med ämneskompetens och waldorfpedagogisk påbyggnad är behörig att arbeta i waldorfskola. Behörigheten gäller också rätten att sätta betyg.

WLH, Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd utfärdar sen 2012 waldorfförskolärar/lärarlegitimation. Detta är ett led i kvalitetsarbetet. Det är också ett sätt att markera vikten av att det finns waldorfpedagogisk kompetens i waldorfpedagogisk verksamhet.

Här kan ni ladda ned relevant lagtext behörighet.

Har ni frågor om detta är ni välkomna att höra av er.

För övrigt gäller att vi pga av tillfälliga sjukskrivningar här i huset haltar fram lite under några veckor. Vi ber er ha tålamod om vi inte kan hjälpa er så fort som vi vill.

Sprid gärna information till medarbetare på verksamheterna att man kan prenumerera på WLH:s blogg.

 

Hälsningar från ett soligt men kyligt Stockholm

Caroline Bratt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *