Kategoriarkiv: Okategoriserade

Remissyttrande till SOU 2020:67

Remissyttrande: SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska Här kan ni ta del av det remissyttrande 2020_67 WLH RWS WSF som Waldorflärarhögskolan, Riksföreningen Waldorfförskoloirnas Samråd och Waldorfskolefederationen  har sänt in. /Caroline Bratt, rektor

Läs mer

Remissyttrande om likvärdig skola

En viktig uppgift utöver att arbeta med utbildningarna är att bevaka och delta i utbildningspolitiska frågor. Många av de frågor som är viktiga berör alla idéburna förskolor och skolor, andra frågor är angelägna särskilt för waldorfpedagogiska verksamheter. En fråga som vi till exempel ser som väsentlig att lyfta fram i skoldebatten är den att skilja […]

Läs mer

All platsförlagd undervisning inställd t.o.m. juni 2020

På grund av den fortsatta situationen kring covid-19 har WLH beslutat att all platsförlagd undervisning är inställd vårterminen ut. Studenter finner mer information via Itslearning. Jag vill också nämna att ansökningstiden till höstens utbildningar är förlängd t.o.m. 31/5 2020. /Caroline Bratt

Läs mer

Första hösten med Itslearning

Första hösten med Itslearning – WLH:s nya lärplattform När jag började på Waldorflärarhögskolan skedde mycket av kontakten med studenter, uppgiftsinlämning och återkoppling via mail. Information lades upp på hemsidan men var inte helt lätt att hitta. Information som skulle ut tog olika vägar. Beslutet om att satsa på en lärplattform fattades och vi var alla […]

Läs mer

WLH på NU2014

NU2014 är en konferens för de som arbetar med högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Konferensen anordnades i år av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En av sponsorerna är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Den övergripande rubriken för årets konferens var Lärande kulturer. Under denna rubrik samlades sex mer preciserade teman: Pedagogiskt ledarskap, […]

Läs mer