Kategoriarkiv: Okategoriserade

WLH på NU2014

NU2014 är en konferens för de som arbetar med högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Konferensen anordnades i år av Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet. En av sponsorerna är Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Den övergripande rubriken för årets konferens var Lärande kulturer. Under denna rubrik samlades sex mer preciserade teman: Pedagogiskt ledarskap, […]

Läs mer

WLH i Almedalen 2014

Förra året var WLH för första gången representerat i Almedalen. Inför det seminarium som då hölls träffades representanter för Montessori-, Freinet- och waldorfpedagogik. Det var första gången som dessa talade tillsammans inför politiker inom ramen för Idéburna skolors riksförbund. Även i år har waldorfpedagogiken på olika sätt synts i Almedalen. Vi – WLH, waldorfskolefederationen, RWS […]

Läs mer

WLH och akademiseringen av lärarutbildningarna

Många av de frågor som vi får från kollegor i förskolor och skolor gäller den om akademisering av utbildningarna. Ruhi Tyson, en av Waldorflärarhögskolans medarbetare, belyser här några för oss viktiga aspekter på just akademisering:   WLH och akademiseringen av lärarutbildningarna En trend i Sverige och utomlands har under flera decennier varit förskjutningen av flera […]

Läs mer