Bloggen

Fortbildning för ämneslärare

Fortbildning för ämneslärare

Vi får ibland frågor om fortbildning för gymnasielärare vid waldorfskolor.

Jag tänkte här informera kort om några möjligheter till fortbildning för ämneslärare med fokus på gymnasiet:
I Kassel finns det två fristående fortbildningsveckor (allt på engelska). Veckorna ligger veckan före påsk och veckan dessförinnan. Den första veckan är dessutom kostnadsfri. De kommer så småningom att lägga ut mer info på sin hemsida, än finns det inte aktuell info. https://www.lehrerseminar-forschung.de/index.php?n=Weiterbildung.Weiterbildung
Den första veckan är mer generell och den andra mer årskurs- och ämnesspecifik. Ansvarig är Wilfried Sommer. För studenter som studerar på lärosäte brukar det gå att få tillgodoräkna sig  högskolepoäng för dessa två kursveckor. De anses hålla hög nivå. Det är många nationaliteter bland deltagarna.
Sen kommer också Steinerhøyskolen att ha en Oslokurs-vecka (fyra dagar i början av augusti) som riktar sig till ämneslärare på gymnasienivå. Jag vet att bl.a. Prof. Jost Schieren från Alanus Hochschule kommer att hålla morgonföredragen där i år (på engelska). Det kommer så småningom info på deras hemsida.  https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/
På WLH startar hösten 2018 en ny grupp på vår ämneslärarutbildning. Den förutsätter att man har sitt/sina ämne(n). Utbildningen är två år lång på halvtid (fem modulveckor första året, fyra modulveckor andra året). Se mer info på vår hemsida.
Caroline Bratt