Bloggen

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

Några av ledamöterna i Norense Council: Dagny Ringheim, Marja-Leena Ilmonen, Caroline Bratt, Britta Drakenberg, Arve Mathisen, Leif Tjärnstig, Jan-Erik Mansikka, Pia Pale. Fotograf Pia Pale.

Det nordiska nätverket NORENSE; Nordic Research Network in Steiner Education startades 2008. Det var Steinerhøyskolen i Oslo, Snellmanhögskolan i Helsingfors och WLH i Stockholm som såg behovet av att stödja såväl forskning som utvecklingen av akademisk kompetens inom det waldorfpedagogiska fältet och tog gemensamt initiativet till NORENSE.

Tack vare att framför allt förskolor och skolor bidragit ekonomiskt har det varit möjligt att stödja ett antal forskningsprojekt och doktorander. Att förskolor och skolor på det här sättet stödjer forskning är ganska unikt. Även om beloppen inte är så stora imponerade det på Universitetskanslersämbetets granskare då de inspekterade WLH i våras. Stödet till forskning från de waldorfpedagogiska verksamheterna är också ett konkret exempel på hur WLH eftersträvar att verksamheterna ska känna ett slags medägarskap till utbildningarna och den forskning och det utvecklingsarbete som krävs för att kunna bedriva utbildningar och i förlängningen förskolor och skolor.

Vill man läsa mer om dessa projekt kan man gå till hemsidan för NORENSE.

Arve Mathisen föreläser om Husserl, april 2017.

Arbetet i NORENSE leds av ett council bestående av medarbetare från de tre nordiska waldorfutbildningsinstitutionerna, representanter från de nordiska federationerna samt externa forskare. Vi möts numera två gånger per år. I anslutning till dessa arbetsmöten organiserar vi även konferenser då ett tema belyses av forskare från olika institutioner/lärosäten. Det senaste mötet ägde rum vid Snellmanhögskolan i Helsingfors nu i mitten på april. Ett antal artikelförfattare beviljades då bidrag för att skriva och publicera forskningsartiklar under det kommande året.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att möjliggöra det arbete som görs inom NORENSE och som därigenom bidrar till att utveckla och säkra utbildningarna.

Caroline Bratt

Rektor