Samarbete & Nätverk

Här listas några av de organisationer som WLH har ett närmare samarbete med.

WLH för en kontinuerlig dialog med verksamheterna bland annat genom samarbete med Waldorfskolefederationen och Riksföreningen Waldorfförskolornas samråd.

WLH:s utbildningar måste förhålla sig till nationell reglering, men även till övriga waldorflärarutbildningar och för waldorfpedagogiken viktiga kvaliteter. WLH är därför beroende av att samarbeta med andra waldorflärarutbildningsinstitutioner. Några av de som WLH har närmare samarbete är Steinerhøyskolen i Norge, Snellmanhögskolan (Snellman Korkeakoulu) i Finland och Alanus Hochschule i Tyskland.

WLH är medlem i det europeiska nätverket ENASTE – European Network in Academic Steiner Teacher Education.

Gert Biesta, Caroline Bratt och Ruhi Tyson på ENASTE-konferens i Wien.

Gert Biesta, Caroline Bratt och Ruhi Tyson på ENASTE-konferens i Wien.

WLH:s ämneslärarprogram är ackrediterat genom Crossfields Institute.

WLH är en idéburen verksamhet. För att vara med och påverka frågor av betydelse för just den idéburna sektorn är WLH med i Idéburna skolors riksförbund.