Bloggen

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Gert Biesta, Caroline Bratt och Ruhi Tyson på ENASTE-konferens i Wien.

Om Svenskt Waldorflärarmöte 2021

WLH har dessvärre behövt ställa in Svenskt Waldorflärarmöte 2021 (SWLM 21). Vi kan inte uppfylla de krav som ställs för offentliga sammankomster som gäller tillsvidare på grund av corona-situationen.

WLH har fått en fråga om vi inte skulle kunna genomföra SWLM digitalt i stället för att ställa in det. Det är naturligtvis inte omöjligt att genomföra digitala möten – men jag förklarar här varför vi valt att inte göra det i just det här fallet. Skälen är flera.

En av de aspekter som i utvärderingar av lärarmötena framhålls särskilt är värdet av alla de enskilda möten som uppstår kollegor emellan; mellanrums-samtalen så att säga. Föredragen och arbetsgrupperna blir ett innehåll som kan bidra till de samtalen. Många av deltagarna värdesätter också praktiska workshops/seminariegrupper. Just dessa kvaliteter är inte så lätta att tillgodose med ett digitalt möte.

WLH bedriver för närvarande undervisning både på plats och online. Vi har samlat en del erfarenheter kring vilken typ av undervisning och möten som fungerar bättre eller sämre online. Vi ser att en del av de kvaliteter som har varit särskilt viktiga i samband med SWLM är sådana som uppstår på plats. Vi ser också att det är stor skillnad att nå ut till mindre grupper jämfört med stora grupper. SWLM har haft ett deltagarantal på ca 300–350 personer.

Vi kan också konstatera att det krävs ganska dyr teknik och god teknisk kompetens för att genomföra de digitala mötena om de ska fungera med rimlig kvalitet. Det är resurskrävande både i material och kompetens. SWLM genomförs med så låga avgifter som möjligt och med mycket ideellt arbete. Det är inte självklart att i ett sådant läge kräva att många av de som brukar bära mötet ska lära nytt och om. Det är i så fall något som måste få byggas upp under längre tid.

Vår planerade keynote-speaker var professor Gert Biesta. Vi har verkligen sett fram emot att en av de mest uppmärksammade pedagogiska tänkarna skulle delta i SWLM. Han önskar de möten och samtal med deltagarna som äger rum på plats irl. Det planerade mötet byggde till stor del på hans föredrag och närvaro.

Skälen är alltså flera till varför vi valt att inte erbjuda ett digitalt alternativ denna gång. Vi beklagar verkligen att vi inte kan samlas på det sätt vi hoppades kunna göra. Nu får vi helt enkelt hoppas att det i januari 2022 ska vara möjligt att mötas och tillsammans genomföra SWLM 22.

 

Caroline Bratt

Rektor, WLH