Etikettarkiv: utbpol

Förståelse och uthållighet

Ger här uttryck för några korta funderingar kring läsförståelse, uthållighet och meningsfullhet i dessa #pisa-dagar… Det är svårt att inte göra sig tankar kring olika aspekter av den debatt som blossat upp med anledning av #pisarapporten. Frågorna är många och komplexa. Jag vill här ta upp en aspekt med utgångspunkt i den sjunkande läsförståelsen och […]

Läs mer

Möte med utbildningsutskottsledamöter och forskningsseminarium

Idag onsdag hade representanter från Idéburna skolors riksförbund, Montessoriförbundet, Freinet-rörelsen, waldorfförskolorna/skolorna och WLH ett möte med två ledamöter i riksdagens utbildningsutskott (Betty Malmberg, ordf och Michael Svensson, båda M). Mötet kan beskrivas som en uppföljning av det seminarium som hölls i somras i Almedalen. Vi tog upp ett antal frågor som har med just idéburna […]

Läs mer