Ämneslärare

Påbyggnadsutbildning (kompletterande pedagogisk utbildning) – Deltid

I ämneslärarutbildningen får du som har ämnesbehörighet waldorfpedagogisk behörighet för undervisning på högstadium och/eller gymnasium. Utbildningen erbjuder varierade undervisningssätt där du får ta del av praktiska, teoretiska och konstnärliga inslag. Här kommer du i kontakt med aktiva waldorflärares erfarenheter och kunskaper och får ta del av forskning inom pedagogik och waldorfpedagogik.

Studierna syftar till att du som student skall utveckla din förmåga att med hjälpa av teori och praktik omsätta ämneskunskaper till didaktiska kunskaper och färdigheter lämpliga för waldorfskolans högre klasser.

Programmet bygger på både forskningsbaserad empirisk och teoretisk kunskap samt en tradition av praktisk, beprövad erfarenhet. Som student på utbildningen får du en gedigen kunskap om barn och deras utveckling samt goda möjligheter att utveckla din kompetens inom klassrummet.

 

Utbildningens upplägg

Ämneslärarutbildningen är en 2,5-årig utbildning med 60 procents studietakt. Under utbildningen har studenterna platsförlagd undervisning i WLH:s lokaler i Bromma under två modulveckor per termin (à fem dagar vardera) samt ett undervisningstillfälle från fredag-lördag per termin, mellan modulveckorna. Under första terminen tillkommer ytterligare ett undervisningstillfälle från fredag-lördag.

 

Behörighetskraven för grundutbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b (samt motsvarande kurser enligt äldre gymnasieförordning) plus ämnesstudier i önskade undervisningsämnen. Du kan läsa mer om behörighetsreglerna hos skolverket: Tabell över krav på ämnesstudier i olika årskurser (länk till Skolverket)

För studenter som inte har svensk gymnasiegång krävs att man har läst svenska som andraspråk 3 (SAS3). Kontakta gärna WLH för mer information.

Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

 

Utbildningsstart och sista ansökningsdag

Utbildningen startar vartannat år. Nästa utbildningsstart är till hösten 2024 och sista ansökningsdag är 30 april 2024.

 

Innehåll

Den studerande ges möjligheter att utveckla kunskap om och förståelse för waldorfskolans tolvåriga kursplan, waldorfskolans metoder och didaktik samt ett waldorfpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande. Studenten ska, genom arbetet med olika konstnärliga och praktiska kunskapsformer, stärka sin förmåga att utveckla didaktiken inom det egna ämnesområdet, sin lärarkompetens och genom fördjupning av värdegrund och människosyn utveckla sitt professionella förhållningssätt.

Utbildningen består av två delar, en allmändidaktisk del och en ämnesdidaktisk del. Varje del består i sin tur av tre kurser. Under undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor som delar dina ämnen, kollegor som har läst andra ämnen och personer med anknytning till waldorfskolor runt om hela landet. Mellan undervisningstillfällena kommer du att få möjlighet till samarbete och praktik på skola (VFU).

En avslutad ämneslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta som ämneslärare på waldorfskolans högstadium och gymnasium samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation.

Programöversikt finns här.