Bloggen

Våga vara viktig!

Våga vara viktig!

Våga vara viktig för eleverna!

”Idag arbetar hon som coach, hon bloggar, föreläser, skriver böcker. Hon vill inspirera till långsamma och fördjupande samtal om pedagogik bland lärarna själva. För det är viktigt att både göra och tänka, säger Ann-Marie som beskriver sig själv som en fjäril mellan teori och praktik.
Hon fokuserar på samspelet mellan lärare och elever och pratar om skolan som en plats för demokrati. Och hon pratar om vilken kraft det finns i lärandet.
Själv har hon kvar sin första lärare i hjärtat, som en bra vuxen att bära med sig i livet.
– Jag ser henne som en leende människa som verkligen fanns för alla eleverna i klassen.”

”Hon” är Ann-Marie Körling, erfaren lärare, som samtalar om lärarrollen i radioprogrammet Tendens.

Ett lyssnansvärt program som jag rekommenderar alla våra studenter och andra att lyssna på!

Caroline Bratt