Bloggen

Välkommen till WLH:s nya hemsida!

Välkommen till WLH:s nya hemsida!

Inomhusmiljö Waldorflärarhögskolan

Det händer mycket på WLH denna septembervecka!

Välkomna till WLH:s nya hemsida som lanseras idag 6/9. Vi hoppas att den ska göra det lättare att orientera sig bland den information som finns. Nytt med hemsidan är också Bloggen. Vi kommer där att berätta mer löpande om saker som rör WLH, nya kurser, waldorfpedagogik, utbildningspolitik mer generellt och annat. Frågor som till exempel kommer att informeras om i takt med att vi får veta mer från Utbildningsdepartementet gäller behörigheten för waldorfförskollärare. Prenumerera gärna på bloggen!

En del av websidans funktioner fungerar inte ännu, t.ex. Studentlogin. Men sakta men säkert kommer bitarna att falla på plats.

Idag gläds vi åt att det börjar tjugofyra nya studenter på WLH:s klasslärarutbildning! Flera av dessa har väntat länge på att vi ska starta en ny klasslärargrupp – det var ju länge osäkert huruvida vi skulle kunna fortsätta bedriva verksamhet. Det är brist på utbildade waldorflärare ute i verksamheterna och vi är glada att äntligen komma igång med en ny grupp igen.

Det tredje stora – och kanske största – som hänt denna vecka är att regeringen fattat beslut om att avsätta 10 milj kr/år för waldorfförskollärar/lärarutbildningarna. WLH har arbetat för detta sedan 2008, då Stockholms universitet bestämde sig för att avveckla samarbetet med oss. Genom många brev och samtal har Utbildningsdepartementet fått situationen för våra utbildningar tydliggjord och insikten om att offentligt stöd behövs har äntligen lett fram till ett positivt beslut. Det finns många frågor att lösa innan vi vet vad beskedet innebär konkret. Tills vidare uppfattar vi detta som ett viktigt erkännande av att waldorfpedagogiken berikar den pedagogiska mångfalden. Vi hoppas att så småningom kunna erbjuda avgiftsfria utbildningar, men en tid framöver gäller de avgifter som angetts i vår utbildningskatalog. Studenterna klarar det genom att de förskolor/skolor där de arbetar står för avgifterna eller genom att de får bidrag och lån genom CSN.  Pressmeddelandet.

Jag vill också här passa på att tacka alla som på olika sätt stöttar WLH:s arbete – föräldrar, medarbetare, vänner, politiker m.fl. Ett särskilt tack riktas också till Stiftelsen Pestalozzi som ekonomiskt har burit stora delar av verksamheten under flera år. Utan stöd därifrån hade WLH inte funnits idag.

Många hälsningar
Caroline Bratt
Rektor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *