Klasslärare

Grundutbildning – Deltid

En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans årskurs F-8. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och innehåller ämnesteori, didaktik och metod. Programmet betonar akademisk bredd och en integration av teori, konst och pedagogisk praktik. Detta innebär att du som student utöver ämnesteori också kommer att få öva dig inom till exempel musik, teckning, målning, modellering, eurytmi och talgestaltning. Det läggs stor vikt vid de estetiskpraktiska lärprocesserna.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen till klasslärare är en femårig grundutbildning med 60 procents studietakt. Den platsförlagda delen av utbildningen (undervisningen) äger rum i WLH:s lokaler i Bromma under två modulveckor per hösttermin (à fem dagar vardera), tre modulveckor per vårtermin samt ett undervisningstillfälle från fredag-lördag per termin, mellan modulveckorna.

För dig som har en statlig lärarutbildning kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dig vissa kurser. Om sökande önskar detta ska relevant information bifogas ansökan.

 

Behörighetskraven för grundutbildningen är grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b (samt motsvarande kurser enligt äldre gymnasieförordning). För studenter som inte har svensk gymnasiegång krävs att man har läst svenska som andraspråk 3 (SAS3). Kontakta gärna WLH för mer information.

Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

 

Utbildningsstart och sista ansökningsdag

Utbildningen startar vartannat år. Nästa utbildningsstart är till hösten 2024 och sista ansökningsdag är 30 april 2024.

 

Innehåll

Utbildningen till klasslärare fokuserar på de områden läraren behöver för sin yrkesutövning, som ämneskompetens, engagemang, social och mänsklig förståelse, kreativitet och ledaregenskaper. Genom teoretiska studier, konstnärliga övningar, didaktik och praktik ger utbildningen en god grund för läraryrkets många uppgifter. Förberedelse, praktik och konst ger studenterna ökad självkännedom samt bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling.

Programmet är uppdelat i sju ämnesdidaktiska delkurser, samt de två kurserna Utbildningsvetenskap och Forskning i och om skolan (inklusive examensarbete) samt verksamhetsförlagda moment (VFU, praktik/auskultation). De ämnesdidaktiska delkurserna har fokus på ämneskunskaper och den för waldorfskolan karaktäristiska ämnesdidaktiken, med utgångspunkt i waldorfskolans kursplan och Lgr 11. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlas framför allt i kursen Utbildningsvetenskap.

På deltidsutbildningen är verksamhetsförlagda utbildningsmoment en central del då den studerande relaterar sina teoretiska kunskaper till skolans vardag samt övar förmågor som är viktiga i rollen som lärare. Den studerande får möjlighet att reflektera, kommunicera och utveckla sin undervisningsförmåga.

Programöversikten för grundutbildning till klasslärare håller på att revideras, men i stort kommer den att likna den som gäller för de studenter som nu går. Du kan här ladda ned den nu gällande versionen, men det är alltså en reviderad version som kommer att gälla från ht 2018. Läs mer om utbildningen i den bifogade programöversikten: Programöversikt för grundutbildning till klasslärare

En avslutad klasslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans årskurs F-8 samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation.