Bloggen

Remissyttrande till SOU 2020:67

Remissyttrande till SOU 2020:67

Waldorflärarhögskolan

Remissyttrande: SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Här kan ni ta del av det remissyttrande 2020_67 WLH RWS WSF som Waldorflärarhögskolan, Riksföreningen Waldorfförskoloirnas Samråd och Waldorfskolefederationen  har sänt in.

/Caroline Bratt, rektor