Bloggen

Idéburna verksamheter, Björklund och Agenda

Idéburna verksamheter, Björklund och Agenda

I söndagens Agenda (10/11 Svt2) var Jan Björklund inbjuden med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet på hur friskolor hanterar pengar, budget och vinst.

Det är ofta som det i debatten om friskolor inte görs en tydlig skillnad mellan förskolor/skolor som drivs av vinstintresse och där det görs vinstutdelning å ena sidan och förskolor/skolor som är idéburna å andra sidan. Det är i detta sammanhang återigen viktigt att påminna om att det inte är vinsten i sig som är problemet utan vad man gör med den.

Det finns idag ett växande antal förskolor och skolor som är just vinstutdelande. En av de större koncernerna, Academedia delar dock inte ut vinst. Där återinvesteras vinsten – dock inte i första hand i den befintliga skolan utan genom att köpa/starta en ny skola. Det blir alltså ett sätt att få fram kapital för nya verksamheter. Verksamheter som sen får ett försäljningsvärde på skolmarknaden.

Samtidigt finns det också ett antal idéburna verksamheter. Dessa tenderar att bli osynliga i friskoledebatten. Senaste exemplet är just Jan Björklunds uttalande i Agenda. Du kan se inslaget via Idéburna Skolors Riksförbund här. Björklund uttalar sig om stiftelser och kooperativ som bedriver skola: ”är några stycken och de kan då göra det i ganska liten skala i regel”.

Ett sätt att synliggöra idéburna förskolor och skolor är att bli medlem i Idéburna Skolors Riksförbund. Förbundet arbetar bland annat med att visa på problem och behov vad gäller lagstiftning, ordna seminarier, ge juridisk rådgivning. Det är ett sätt för de waldorfpedagogiska verksamheter att arbeta kring vissa frågor med andra och därigenom bli mer synliga både ur waldorfpedagogisk och idéburen synpunkt.

Om WLH är medlem? Javisst.

Caroline Bratt