Bloggen

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Vi kan erbjuda några platser i ett delmoment som ges inom ramen för klasslärarutbildningens kurs Naturorienterande ämnen.

Delmomentet syftar till att visa hur det är möjligt att arbeta i ämnesöverskridande projekt där det centrala innehållet i naturvetenskap, geografi och hantverk integrerats. Upplägget riktar sig i huvudsak till klasserna 4-7. Delmomentet tar utgångspunkt i en inventering av landskapets naturresurser, hur de har bildats genom inlandsisen och den praktiska, ekonomiska utvecklingen som människan åstadkommit genom dessa resurser. Vi kommer att processa den lokala leran och bränna bruksföremål i egentillverkad ugn.

I kursen ingår även en föredragsserie med prof. Jost Schieren på temat ”Goethes worldview and his way of knowing as a base for Waldorf education”.

Tid:

Lördag 17/6: kl 10.00-17.30

Söndag 18/6 – Onsdag21/6: kl 8.30-18.00

Plats:

Föredragen äger rum på WLH, övriga inslag på Rosenhill på Ekerö. Man behöver transportmöjlighet. Eventuellt kan detta samordnas med andra studenter. För att delta ska man kunna var med alla dagar.

För mer information och anmälan kontakta leif.tjarnstig@wlh.se.

Vill du läsa mer kan du läsa en artikel ur På väg om en tidigare liknande kurs. Klicka här för att lasta ned artikeln som pdf.