Bloggen

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier vid WLH

Här följer information till dig som efter studieuppehåll vill återuppta studier vid WLH.

Först beskrivs situationen för studenter som påbörjat sina studier före 2014, därefter för studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare.

 

Studenter som påbörjat studier före 2014

Det har funnits olika utbildningar till waldorfförskollärare och waldorflärare under årens lopp. En del av de som studenter som påbörjat studier vid till exempel Rudolf Steinerhögskolan i Järna, Wärsta gårds förskollärarutbildning, Balderseminariet, Kristofferseminariet eller vid någon annan av de utbildningar som funnits har vid något tillfälle avbrutit sina studier och tagit studieuppehåll. Vill man återuppta sina studier är man välkommen att höra av sig till WLH.

Det är ganska vanligt att det enda som kvarstår är examensarbetet. Man måste då kontakta WLH. Detta bör man göra innan man skrivit alltför mycket. Sannolikheten är annars stor att man får göra om onödigt mycket. Genom att tala med oss först kan man få aktuella instruktioner och hjälp.

Om du vill återuppta studierna/avsluta din påbörjade utbildning gäller följande:

Som student måste man till att börja med registrera sig. Det gör man genom att ansöka till utbildningen via WLH:s hemsida. I rutan för övriga upplysningar skriver man att man har studerat tidigare och nu vill återuppta studierna. Lägg gärna till när och var du studerade och ungefär vad du tror att du har kvar.

Om det är bara examensarbetet som kvarstår så gäller att man nu måste göra det utifrån den kursplan som gäller idag. För de flesta innebär det att arbetet kommer att vara annorlunda jämfört med hur det såg ut då man studerade tidigare. För att underlätta för studenter i den här situationen har vi ibland ordnat speciella uppsats-workshops för att man ska kunna komma igång med arbetet. Då går vi igenom arbetets utformning, struktur, metod och inte minst hur man väljer tema.

Har man ytterligare rester så gör vi en bedömning av vilka kurser/kursmoment man måste delta i för att man så småningom ska kunna få sitt utbildningsbevis. Vi gör sen en individuell studieplan.

 

Studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare

För studenter som påbörjat sina studier efter 2014 gäller att om man tagit studieuppehåll så måste man höra av sig till WLH senast inom 10 år. Annars skrivs man ut ur utbildningen och kan inte garanteras att man kan tillgodoräkna sig tidigare kurser.

/Caroline Bratt

Bloggen

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Göran Fant på resa i Pyrenéerna.

Göran Fant gick bort onsdag 24 maj efter en kort tids sjukdom. Varma tankar går till hans familj.

Jag mötte Göran när jag kom till Kristofferskolan som lärare 1995. Efter inte alltför lång tid kom Göran och jag att samarbeta i först i styrelsen och så småningom tillsammans med även Monica Dammeyer i skolans ledningsgrupp. Det var en arbetsgemenskap som också blev till vänskap. Göran lärde mig bland mycket annat också om hur man i skolan kan förhålla sig till och tala om antroposofi. Han värnade verkligen waldorfpedagogiken inte bara med hjärta utan även intellekt. Utöver det som den dagliga ledningen krävde var samtalsämnena många, musik, litteratur, historia, Frankrike, utbildningspolitik och mycket annat. Fantastisk var den resa till Pyrenéerna vi fick göra med honom som färdledare.

Parallellt med arbetet på Kristofferskolan var Göran också under många år ordförande i Waldorfskolefederationen. När jag lämnade skolan och började arbeta på WLH så var det i den rollen vi fortsatte vårt samarbete. Göran var en av de som från federationens sida var med och stödde det nordiska forskningssamarbetet som idag finns och betyder mycket för våra waldorfutbildningars utveckling och vara.

De två senaste åren har vi på WLH haft som en öppen kaffebjudning en gång i månaden för för vänner och före detta medarbetare. Göran var en våra trogna gäster och många var de onsdagar då han kom med tårta, helst frukttårta, till oss alla. Han kommer att vara saknad vid våra sammankomster.

Vi är många i waldorfskolan, elever, kollegor, föräldrar m.fl., som känner tacksamhet för allt Göran gjort och för den han var. Jag kommer att sakna honom mycket.

Caroline Bratt

Bloggen

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

Några av ledamöterna i Norense Council: Dagny Ringheim, Marja-Leena Ilmonen, Caroline Bratt, Britta Drakenberg, Arve Mathisen, Leif Tjärnstig, Jan-Erik Mansikka, Pia Pale. Fotograf Pia Pale.

Det nordiska nätverket NORENSE; Nordic Research Network in Steiner Education startades 2008. Det var Steinerhøyskolen i Oslo, Snellmanhögskolan i Helsingfors och WLH i Stockholm som såg behovet av att stödja såväl forskning som utvecklingen av akademisk kompetens inom det waldorfpedagogiska fältet och tog gemensamt initiativet till NORENSE.

Tack vare att framför allt förskolor och skolor bidragit ekonomiskt har det varit möjligt att stödja ett antal forskningsprojekt och doktorander. Att förskolor och skolor på det här sättet stödjer forskning är ganska unikt. Även om beloppen inte är så stora imponerade det på Universitetskanslersämbetets granskare då de inspekterade WLH i våras. Stödet till forskning från de waldorfpedagogiska verksamheterna är också ett konkret exempel på hur WLH eftersträvar att verksamheterna ska känna ett slags medägarskap till utbildningarna och den forskning och det utvecklingsarbete som krävs för att kunna bedriva utbildningar och i förlängningen förskolor och skolor.

Vill man läsa mer om dessa projekt kan man gå till hemsidan för NORENSE.

Arve Mathisen föreläser om Husserl, april 2017.

Arbetet i NORENSE leds av ett council bestående av medarbetare från de tre nordiska waldorfutbildningsinstitutionerna, representanter från de nordiska federationerna samt externa forskare. Vi möts numera två gånger per år. I anslutning till dessa arbetsmöten organiserar vi även konferenser då ett tema belyses av forskare från olika institutioner/lärosäten. Det senaste mötet ägde rum vid Snellmanhögskolan i Helsingfors nu i mitten på april. Ett antal artikelförfattare beviljades då bidrag för att skriva och publicera forskningsartiklar under det kommande året.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att möjliggöra det arbete som görs inom NORENSE och som därigenom bidrar till att utveckla och säkra utbildningarna.

Caroline Bratt

Rektor

Bloggen

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Vi kan erbjuda några platser i ett delmoment som ges inom ramen för klasslärarutbildningens kurs Naturorienterande ämnen.

Delmomentet syftar till att visa hur det är möjligt att arbeta i ämnesöverskridande projekt där det centrala innehållet i naturvetenskap, geografi och hantverk integrerats. Upplägget riktar sig i huvudsak till klasserna 4-7. Delmomentet tar utgångspunkt i en inventering av landskapets naturresurser, hur de har bildats genom inlandsisen och den praktiska, ekonomiska utvecklingen som människan åstadkommit genom dessa resurser. Vi kommer att processa den lokala leran och bränna bruksföremål i egentillverkad ugn.

I kursen ingår även en föredragsserie med prof. Jost Schieren på temat ”Goethes worldview and his way of knowing as a base for Waldorf education”.

Tid:

Lördag 17/6: kl 10.00-17.30

Söndag 18/6 – Onsdag21/6: kl 8.30-18.00

Plats:

Föredragen äger rum på WLH, övriga inslag på Rosenhill på Ekerö. Man behöver transportmöjlighet. Eventuellt kan detta samordnas med andra studenter. För att delta ska man kunna var med alla dagar.

För mer information och anmälan kontakta leif.tjarnstig@wlh.se.

Vill du läsa mer kan du läsa en artikel ur På väg om en tidigare liknande kurs. Klicka här för att lasta ned artikeln som pdf.

Bloggen

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson, fotograf Christian Habetzeder.

Ruhi Tyson, medarbetare vid WLH, disputerade 6 mars 2017 med avhandlingen “The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice.” vid pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Du kan läsa mer om avhandlingen och en intervju med Ruhi i Skolvärlden (klicka här)

Vi är glada och stolta över det mycket positiva mottagande Ruhis avhandling och artiklar fått. En av hans artiklar (‘The didactics of vocational bildung: how stories matter in VET research’ (Vol 3) har blivit vald till en av de bästa artiklarna publicerad i Journal of Vocational Education and Training under 2016.